Mikuláš a imatrikulácia piatakov – 6. december 2019

Veľkí aj malí – všetci dobre vedia, s čím sa spája sviatok svätého Mikuláša. Žiaci prvého stupňa preto už od rána netrpezlivo očakávali príchod Mikuláša, alias Santu. Dočkali sa, zarecitovali či zaspievali mu v školskej jedálni a on ich za to odmenil sladkosťami – ďakujeme mestu Poltár.

V tento krásny Mikulášsky deň, kedy žiaria radosťou detské oči, si žiaci žiackej školskej rady, deviataci a ôsmaci pripravili zábavný program pre našich milých piatačikov. Piataci plnili rôzne zábavné úlohy, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, ale aj zmysel pre humor. Za odmenu ich patróni deviateho ročníka vojvoda Maťko a vojvodkyňa Ninka pasovali za právoplatných žiakov druhého stupňa.
Touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách zdarného a krásneho priebehu tohto programu.

Mgr. A. Kálmánová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.