Ako sa nám darilo v letnej škole?

Ing. Mária Pribilincová:

Cieľom aktivít v Letnej škole bolo jednoduchým, zábavným spôsobom vzbudiť záujem detí o chémiu, ukázať im význam chemických metód v bežnom živote. Prvý deň  žiaci získali prehľad o význame prijímanej potravy pre zdravie človeka, skúmali pH bežných potravín, s ktorými sa stretávajú denne v jedálňach i v domácnosti. Naučili sa pracovať s lakmusovým papierikom,  ale skúsili porovnávanie kyslosti resp. zásaditosti potravín aj pomocou domáceho indikátora – výluhu z červenej kapusty, ktorý krásne menil sfarbenie v závislosti od pridanej potraviny.

Druhý deň sme sa zabávali vytváraním farebnej mliečnej  palety na dne tanierov, ktoré nám požičali tety kuchárky. Niektorí žiaci vytvárali doslova ukážkové vzory.  Pastvou pre oči boli farebné lávové lampy. Keďže sme pri nich  použili množstvo slnečnicového oleja, ako správni chemici sme sa naučili ako oddeliť olej od farebného vodného roztoku tak, aby sme ho mohli opätovne využiť. Vzhľadom k tomu, že vonku pršalo, využili sme vodu z kaluže, samozrejme zmerali sme jej pH a potom sme ju pomocou filtračnej aparatúry prefiltrovali a tak získali čistú vodu.  Záver aktivít patril tajomným nápisom pomocou „neviditeľného atramentu“, ktorým žiaci písali odkazy a následne sme ich pomocou kahanca  s napätím prečítali. Celé dva dni sa niesli v znamení farieb, zážitkov, vzájomnej spolupráce. A samozrejme tak, ako každý správny chemik a o všetkých pokusoch a meraniach si deti  písali protokoly, v ktorých zaznamenali získané výsledky a poznatky.

PaedDr. Peter Kostka:

Hlavnou a ústrednou témou Letnej školy bola včela medonosná a život vo vode, konkrétne vodné bezstavovce v rieke Ipeľ. Do Letnej školy sa prihlásili aj žiaci zo včelárskeho krúžku, ktorý vediem na škole už 5 rokov. Malo to tú výhodu, že členovia – žiaci z krúžku učili, či odovzdávali svoje vedomosti, ktoré nadobudli, ostatným žiakom. Šlo o takzvané rovesnícke vzdelávanie, kedy žiaci učia žiakov.

Vďaka školskej Včelnici mohli nadobudnúť aj veľa praktických zručností a skúseností. Tí, pre ktorých bola téma včela a včelárstvo úplne nová sa mohli dozvedieť základné poznatky o stavbe a zložení úľa, kto žije v úli, ako to vyzerá v úli, aké majú úlohy jednotlivé včely a podobne.

Prakticky si vyskúšali ako sa prikrmujú včely, ako vyzerá krmítko pre včely, čím sa včely prikrmujú, čo je to plodisko a medník. Aby žiaci mali čo najviac rozšírený obzor na tému včely medonosnej pracovali aj s rámikmi, ktoré triedili a čistili a vyrezávali z nich starý vosk. Veľmi zaujímavou činnosťou bolo, keď si mohli vyrobiť z medzistienok točené sviečky rôznych tvarov a veľkostí, ako aj vyrobiť si sviečky z lievaného vosku do foriem.  

Zo školskej Včelnice si priniesli do školy uhynuté jedince robotníc, ktoré sme pozorovali pod mikroskopmi a najmä pod 3D lupou. Žiaci si takto upevnili aj praktické zručnosti práce s mikroskopmi, čo sa učia aj na klasických vyučovacích hodinách biológie na 2.stupni. Mohli si telo včely prezrieť niekoľkokrát zväčšené a vidieť jeho stavbu.

Aby sme boli moderní a pre žiakov činnosti zaujímavé, využili sme aj prácu s tabletmi pri vyhľadávaní rôznych informácií o včele medonosnej čo nám poslúžilo najmä pri tvorbe kvízových otázok.

V závere Letnej školy čakal na žiakov už spomenutý kvíz o včele medonosnej, a tak si mohli overiť čo všetko sa za celý týždeň o včelách naučili. Otázky si pripravovali sami žiaci. Každý žiak za správnu odpoveď dostal cukrík. A veru som tých cukríkov musel rozdať dosť veľa J.

Vo štvrtok za pekného slnečného letného počasia sme sa vybrali k rieke Ipeľ do mestskej časti Zelené. Cieľom tejto vychádzky bolo oboznámiť žiakov s jednoduchými zariadeniami – meracími prístrojmi, pomocou ktorých merali hodnoty vody v rieke Ipeľ, a to teplotu vody, pH vody, konduktivitu vody, dusitany a dusičnany vo vode.

Okrem toho si priniesli z dna Ipľa rôzne druhy drobných vodných živočíchov – prevažne bezstavovce, ktoré sme v piatok určovali podľa kľúča na určovanie bezstavovcov a pozorovali stavbu ich tela pod mikroskopmi a prostredníctvom 3D lupy. K tejto činnosti samozrejme potrebovali gumené čižmy a veľké sito na lovenie bezstavovcov z dna rieky.

Pobyt vonku, v prírode sme využili tiež nato, aby sa žiaci prakticky oboznámili s aplikáciou PlantNet, ktorá slúži na určovanie rastlín v prírode. Žiaci zhotovovali jednotlivé fotografie či už listov rastlín, alebo kvetov, plodov či povrchu stonky – najmä u drevín a na základe fotografií aplikácia určovala názvy fotených rastlín. Aj takto sa môžu žiaci ľahko učiť spoznávať jednotlivé rastliny priamo v prírode.

V piatok si žiaci okrem mikroskopovania vodných bezstavovcov vyskúšali aj vytvoriť či vymiesiť ekologickú plastelínu, ktorej základom je hladká múka. Plastelína sa dá zhotoviť z jednoduchých kuchynských surovín, ktoré bežne doma máme. Farbili ju potravinárskou farbou, a tak si vytvorili rôzne farebné plastelíny, ktoré si na koniec brali domov.

Verím, že aj takouto formou som mohol žiakom priblížiť zaujímavý a inšpiratívny život včiel a zmysluplne využiť čas počas letných prázdnin. Dúfam, že v žiakoch tieto aktivity zanechali pozitívny dojem.

Mgr. Alena Kálmánová

Prázdniny v plnom prúde, rozbehnuté vo svojej „sladkej“ druhej polovici a niektorí žiaci sa vrátili do školských lavíc. Využili možnosť navštevovať letnú školu, hravou formou si rozvíjať svoje „ angličtinárske“ vedomosti, zručnosti, pripomenúť zabudnuté, zopakovať  naučené.

Mgr. Adriana Budiačová

Žiaci druhej skupiny Letnej školy 2020 (3. a 4. roč.) sa počas týždňa  zúčastnili niekoľkých exkurzií. Navštívili hasičov, policajtov, mestskú knižnici i mestské múzeum. Svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, prírodovedy či vlastivedy si overovali pri rôznych bodovacích hrách a súťažiach. Každé popoludnie sa venovali športu a zahrali si prehadzovanú, vybíjanú, futbal a florbal. Víťazmi bodovacej súťaže sa stali Matúško Mokrý, Riško Fehérpataky a Jakubko Klement.

Mgr. Erika Slaniniaková

Letná škola pre prvákov a druhákov poskytla zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami  zameranými na učivo prvouky a prírodovedné aktivity. Vzdelávanie malo formu zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Súčasťou aktivít bola aj podpora tvorivosti a iniciatívnosti, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Počas turistických vychádzok sme spoznali naše mesto a jeho okolie. Príroda nám poskytla  veľa zážitkov a nové vedomosti. Všetci sme sa po týždni rozlúčili  spokojní,  s dobrým pocitom aktívneho a tvorivého poznávania. Radi sa opäť v letnej škole stretneme.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.