Dobšinského čarovná noc – 7.-8. apríl 2017

71 detí a 7 vyučujúcich zažilo v našej škole Dobšinského čarovnú noc. CVČ pod vedením p. vychovávateľky Márie Michalove zastrešilo podujatie, na ktoré sa žiaci 1. stupňa už veľmi dlho tešili.

Oproti minulým rokom sme sa tentokrát počas rozprávkovej noci rozhodli venovať slovenskému spisovateľovi, ktorý žil a tvoril neďaleko nášho mesta, v Drienčanoch – Pavlovi Dobšinskému.

Deti sa začali v sprievode svojich rodičov schádzať 7. apríla 2017 o 16:00 hod. Po privítaní a úvodných slovách o živote spisovateľa sme sa vybrali autobusmi do Drienčan, kde nás už čakal miestny p. farár Mgr. Štefan Gabčan, ktorému ďakujeme za milé privítanie, sprevádzanie a náučný výklad. Ukázal nám slnečné hodiny, rozprávkové bludisko a v neposlednom rade pamätnú faru Pavla Dobšinského.

Po návrate späť do školy druhá večera doplnila sily pred literárnym kvízom, kde úlohou detí bolo v skupinkách riešiť pripravené úlohy. Po splnení všetkých úloh sme sa už tradične presunuli do školskej telocvične na „vankúšový súboj“. Neskôr po nájdení pokladu v priestoroch školy mohli deti spokojne zaliezť do spacákov načerpať nové sily. Ráno, tesne pred príchodom rodičov, sme nezabudli vyhodnotiť literárny kvíz a odovzdať ceny postupne všetkým skupinám.

Program pre deti pripravili p. učiteľky, p. učitelia a p. vychovávateľky z našej základnej školy. Za pomoc ďakujeme tiež všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu: p. Nociar – PROMaR, p. Chovanec – pekáreň, p. Očenáš – Holc, p. Kyzeková – Steel, p. Kubaliaková – Ovocie-zelenina, p. Michálek – Mäsiareň u Romana.

Text a video: Mgr. M. Sihelský

Fotogaléria:

Foto: Mgr. R. Urbančok, Mgr. M. Sihelský

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.