EduPage ZŠ Slobody

Vážení rodičia.
V aktuálnom školskom roku zavádzame na našej škole systém EduPage, ktorý by mal v prvom rade zjednodušiť komunikáciu medzi rodičmi a školou. Okrem výhod pre učiteľov a žiakov systém teda prináša lepší prehľad o situácii v škole aj pre vás, rodičov.
V triedach na I. a II. stupni sme zaviedli elektronické triedne knihy, online sú tiež známky, dochádzka žiakov, či ospravedlnenky. Postupne pribúdajú domáce úlohy či ďalšie doplnkové funkcie.
Spustili sme tiež modul jedáleň, v ktorom je možné napr. sledovať odobratie stravy žiakom. Tiež je tu možnosť odhlásiť žiaka zo stravy na konkrétny deň a môžete tu vidieť aj svoje platby. Stravu môžete vyplatiť prevodom na účet, či využiť službu VIAMO a systém automaticky takúto platbu zaeviduje.

Prihlásenie do EduPage nájdete na stránke: www.zsslobody.edupage.org

Všetci žiaci už dostali svoje prihlasovacie údaje od svojich triednych učiteliek a učiteľov. Tí rodičia, ktorí škole poskytli svoju e-mailovú adresu, už majú v systéme vytvorený rodičovský účet. Ten ponúka väčšie možnosti ako žiacky účet. Rodičia cez svoj prístup napr. vidia všetky svoje deti v jednom účte.

V prípade, že ste na rodičovský e-mail nedostali prihlasovacie údaje, môžete o heslo sami požiadať.

  1. Stačí kliknúť na vyššie uvedenú adresu.
  2. Tu si zvolíte možnosť “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo”.
  3. Zadáte svoj e-mail, ktorý ste poskytli škole a ak je e-mail správne uvedený v našom systéme, do e-mailu Vám prídu prihlasovacie údaje. V prípade, že ste e-mail zatiaľ neposkytli, prípadne ste ho neuviedli správne, prosíme, kontaktujte svojho triedneho učiteľa.

V obchode s aplikáciami vo Vašom mobilnom telefóne môžete tiež nájsť aplikáciu “EduPage”. Po nainštalovaní a prihlásení sa Vašimi prihlasovacími údajmi môžete celý systém obsluhovať vo Vašom mobilnom telefóne. Automaticky budete cez notifikácie informovaní o novinkách, známkach, odobratej strave a podobne.

Tešíme sa na spoluprácu.
V prípade problémov alebo nejasností nás môžete kontaktovať na: web@zsslobody.sk

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.