Environmentálne vzdelávanie – 21. 10. 2014

Dňa 21. 10. 2014 sa naši žiaci zúčastnili environmentálneho vzdelávania v rámci projektu „Environmentálne vzdelávanie samospráv s cieľom podpory štátnej environmentálnej politiky na úrovni miestnej územnej samosprávy“.
Na úvod vzdelávania si žiaci hravou formou zopakovali, čo je to separovaný zber. V hlavnej časti si zasúťažili v separovaní chlapci proti dievčatám. Potom 6-členné skupiny žiakov maľovali plagát na tému „Zemeguľa a separácia“.
Na záver žiaci prezentovali a hodnotili svoje plagáty. Do svojich tried si odniesli nové environmentálne vedomosti a skúsenosti.

Fotogaléria:

(foto a text: Mgr. E. Slaniniaková)

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.