Fašiangový karneval – 1. stupeň a ŠKD – 8. február 2019

Fašiangy boli od nepamäti časom zábavy, veselosti a masiek. Ani v našej škole nechýbala zábava v maskách. Preto sme sa dňa 8. februára 2019 všetci (aj pani učiteľky) preobliekli do krásnych kostýmov a na chvíľu stali niekým iným – rozpávkovými bytosťami, princeznami, lekármi a … 🙂 V telocvični sa masky ukázali vo svojej plnej kráse, zabavili, zasúťažili, zatancovali a porota vybrala 20 najkrajších. Aby nikto nebol smutný, všetci dostali malú sladkú odmenu. Potom si spolu s pani vychovávateľkami dali na obed pravé fašiangové šišky a po krátkom odpočinku pokračovali v popoludňajšej diskotékovej zábave. Pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne súťaže, pri ktorých nebolo dôležité vyhrať ale zabaviť sa. Za sponzorské dary chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať: ZRPŠ pri ZŠ Slobody 2, firme Raj dreva Lučenec a Prima banke Poltár. 🙂

Dopoludnie:


Popoludnie:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.