Informácie pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku

Dôležitý oznam pre všetkých žiakov odchádzajúcich na stredné školy:

Každý žiak /deviatak, nižšie končiaci, žiak špeciálnej triedy/ a jeho zákonný zástupca je povinný zaslať na strednú školu do 4. 6. 2020 nasledovné, vyplnené a podpísané tlačivo, ktoré si tu môžete stiahnuť:

„Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“.

Pri jeho zaslaní postupujte podľa týchto pokynov:

  1. Ak žiaka prijali na obidve stredné školy, rozhodne sa pre štúdium na jednej z nich a pošle potvrdenie o nastúpení na štúdium na danú školu. Na druhú strednú školu pošle potvrdenie o nenastúpení na štúdium.
  2. Ak žiaka prijali len na jednu strednú školu, pošle potvrdenie o nastúpení na štúdium na túto školu.
  3. Ak žiaka neprijali na jednu alebo obidve stredné školy, neposiela žiadne potvrdenia nikam.

Je možné, že s rozhodnutím o prijatí Vám toto potvrdenie zašle stredná škola. Obratom ho vyplňte a zašlite späť /aj elektronickou formou/.

V prípade, že Ťa neprijali ani na jednu strednú školu, kontaktuj bezodkladne výchovnú poradkyňu Mgr. Sihelskú. Urob rovnako, ak niečomu nerozumieš, alebo si nevieš poradiť.

V Poltári, 25.5.2020

Mgr. Iveta Sihelská
Výchovná poradkyňa


Informácie pre žiakov a ich rodičov, ktorí v tomto školskom roku končia povinnú školskú dochádzku – všetci deviataci, nižšie končiaci žiaci i žiaci špeciálnej triedy:

  1. Vydávanie prihlášok na SŠ pre žiakov IX.A4.-5. mája 2020 v čase 9.00 – 12.00 hod.
  2. Vydávanie prihlášok na SŠ pre žiakov IX.B6.-7. mája 2020 v čase 9.00 – 12.00 hod.
  3. Vydávanie prihlášok na SŠ pre žiakov nižšie končiacich a žiakov špeciálnej triedypriebežne počas vyššie uvedených 4 dní v stanovenom čase, 9.00 – 12.00 hod.

Vydávania prihlášok sa zúčastní každý žiak/žiačka s jedným zo svojich rodičov. Je nutné rešpektovať všetky aktuálne opatrenia súvisiace s koronavírusom.

Prihlášky vydá výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Sihelská vo svojej kancelárii výchovného poradcu. Pre prípad dotazov volajte na jej mobilné číslo 0903 482 965.

Dokument na stiahnutie:
Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok
na stredné školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.