OK: Fyzikálna olympiáda žiakov a žiačok ZŠ – 16. marec 2017

Cieľom olympiády je podnietiť u detí záujem o fyziku. Zároveň rozvíjať u nich samostatnosť a kreativitu a tiež začleniť sa do Európy i tohto sveta. ZŠ Slobody Poltár 16. marca 2017 privítala žiakov a žiačky z troch základných škôl okresu Poltár na 58. ročníku fyzikálnej olympiády.
Žiakom sa prihovoril predseda okresnej komisie pán učiteľ Mgr. Pavol Miadok, ktorý im vysvetlil odborné a metodické pokyny k olympiáde. Pán riaditeľ Mgr. Július Slavkovský poďakoval p. Miadokovi za dlhoročnú funkciu predsedu okresnej komisie fyzikálnej olympiády z dôvodu ukončenia funkcie. Zároveň mu aj organizátor okresných súťaží praje v ďalšom živote veľa zdravia a šťastia.
Za správne odpovede bola zodpovedná okresná komisia. Víťazke Deniske Garajovej gratulujeme a držíme jej palce, aby čo najlepšie reprezentovala našu školu ZŠ Slobody Poltár i mesto na krajskom kole v Banskej Bystrici.

Výsledkovú listinu môžete nájsť v rubrike CVČ » Vedomostné súťaže – školský rok 2016/2017

M. Michalove

Fotogaléria:

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.