Prerušenie vyučovania od 20. decembra 2022

Vážení rodičia, žiaci!
Na základe aktuálnej veľmi vysokej návštevnosti žiakov u pediatričiek MUDr. Gasperovej a MUDr. Beľovej sme vykonali dôkladnú kontrolu dochádzky. Keďže chorobnosť v našej škole prekročila dovolenú hranicu, na odporúčanie RÚVZ Lučenec a so súhlasom zriaďovateľa školy, sme nútení nechať žiakov doma. Od zajtra 20.12.2022 bude vyučovanie prerušené na najbližšie 3 dni. Návrat žiakov do školy je naplánovaný na 9.1.2023.
Všetkým prajem krásne a požehnané vianočné sviatky.

Mgr. Radoslav Urbančok, riaditeľ školy

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.