Škôlkári na návšteve v našej škole – 24. marec 2017

Dňa 24. marca 2017 zavítali do našej základnej školy škôlkári – budúci prváci. Prišli si prezrieť školu, do ktorej plánujú zavítať od septembra 2017. Pri prehliadke mohli okrem tried a odborných učební vidieť aj naše rôzne a samozrejme, čo je najdôležitejšie živé zvieratká, ako boli akváriové rybičky v troch akváriách, morské prasiatka, škrečky sýrske a škrečky džungarské, s ktorými sa mohli aj pohrať.
Určite im dobre padol aj sladký medík, od našich školských včielok, ktorý sme vytočili na Včelárskom krúžku v poslednej sezóne.
Naši školskí mladí včelári z krúžku im ukázali, kde tie včely chováme a kde bývajú…
No a čo by to bola za školu, keby nemala svoje telocvične! Preto si škôlkári mohli najprv v strednej telocvični zahrať loptovú vojnu, vo veľkej telocvični si mohli vyskúšať gymnastické náradie a nakoniec si v zrkadlovej telocvični zaskákali na trampolíne a aj zatancovali pri hudbe.
Veríme, že sme prvákov zaujali a že škola pre nich nebude strašidlom ale miestom, na ktoré sa budú všetci tešiť.
Prváci, tešíme sa na vás a očakávame vás už pri najbližšom zápise! 🙂

Text: PaedDr. P. Kostka

Fotogaléria:

Foto: J. Adamová, PaedDr. P. Kostka

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.