Prejavujme im úctu, zaslúžia si ju – mesiac úcty k starším

Jesenný mesiac október nám pripomína, že si máme spomenúť na ľudí v našom okolí, ktorí práve prežívajú jeseň svojho života.
Preto sme sa rozhodli, že navštívime zariadenie sociálnych služieb v Poltári. Deti si pod vedením pani vychovávateliek pripravili báseň, ľudové piesne, tance, spev, či hru na flautu. Deti programom spríjemnili „starkým“ aspoň jedno predpoludnie.

Fotogaléria:

Foto: Mgr. M. Krňanová

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.