Videoexperiment na hodinách biológie so žiakmi 9. ročníka

Aby predmet biológie bol pre žiakov čo najzaujímavejší a príťažlivý, rozhodli sme sa, že využijeme na vyučovacích hodinách tablety. A tak sme spojili poznatky biologické s praktickými zručnosťami žiakov pri práci a obsluhe tabletov.
Na niekoľkých vyučovacích hodinách sme sa zaoberali dlhodobým pokusom, pri ktorom sme pozorovali a najmä dokazovali proces dýchania v rastlinnej bunke. K realizácií tejto činnosti sme potrebovali nasledovné pomôcky: naklíčené semená hrachu siateho, roztok hydroxidu vápenatého, zaváraninový pohár s uzáverom, obväz, nožnice, priehľadnú lepiacu pásku, vodu, pijavý papier. Celý pokus sme rozdelili do troch etáp. Prvá etapa bola zameraná na vyklíčenie semien hrachu siateho, čo nám trvalo asi 7 – 10 dní. V jeho druhej časti sme do pohára naliali roztok hydroxidu vápenatého, vložili naklíčené semená hrachu siateho a nechali opäť približne týždeň pôsobiť. Tretia fáza bola vyhodnotením a zistením výsledkov, či sa nám podarilo určitými zmenami, ktoré nastali v pohári dokázať proces dýchania v rastlinnej bunke.

Videoexperiment:

Pomôcky na začiatku videoexperimentu:
01
Príprava semien hrachu siateho v klíčiacej nádobe. Na dno nádoby sme rozprestreli pijavý papier, ktorý bude dobre v sebe zadržiavať vlahu, potrebnú na klíčenie semien. Na navlhčený pijavý papier sme uložili semená hrachu siateho.
02
Semená hrachu siateho, ktoré boli na navlhčenom pijavom papieri sme ešte prikryli obväzom. Ten sme tiež dostatočne navlhčili, aby semená mali dostatok vlahy z oboch strán.
03
Celú klíčiacu misku so semenami sme vložili do mikroténového vrecka, aby sa voda rýchlo neodparila. Priebežne sme samozrejme misku vyberali, kvôli kontrole a pozorovaniu, či je v miske dostatok vlahy a ako napreduje proces klíčenia.
04
Druhá časť videoexperimentu: A takto vyzerali naklíčené semená hrachu siateho po 7 – 10 dňoch:
05
06
Do sedem decového zaváracieho pohára sme naliali roztok hydroxidu vápenatého. Pohár musel byť uzatvárateľný na viečko.
07
Do obväzu sme uložili niekoľko dobre naklíčených semien hrachu siateho.
08
Obväz so semenami hrachu siateho sme opatrne uložili do pohára tak, aby obidva konce obväzu prečnievali cez horný okraj pohára smerom von. Dĺžka obväzu nemohla byť príliš veľká, aby sa semená hrachu siateho nedotýkali hladiny roztoku hydroxidu vápenatého. Museli byť niekoľko centimetrov nad roztokom. Okraje obväzu na vonkajšej strane pohára sme dobre upevnili o stenu pohára priehľadnou lepiacou páskou. Pohár sme uzavreli viečkom a aby do pohára neprenikol vzduch, okraje pohára a viečka sme znova prelepili lepiacou páskou.
09
A takto vyzeralo zafarbenie roztoku hydroxidu vápenatého hneď po vložení semien a ich hermetickom uzavretí v pohári.
10
3. časť videoexperimentu: po týždni sme spozorovali, že v pohári sa hydroxid vápenatý zakalil do biela.
11
Táto zmena zafarbenia roztoku je reakciou na prítomný plyn oxid uhličitý, ktorý sa v hermeticky uzavretom pohári nahromadil dýchaním naklíčených semien hrachu siateho. Takto sme dokázali a prakticky potvrdili, že v rastlinných bunkách hrachu siateho prebieha dýchanie. Celú túto praktickú aktivitu sme zaznamenávali na tablety, či už prostredníctvom fotografií ale aj videa.

Komentáre sú zatvorené

Komentáre sú zatvorené. Momentálne nemôžete komentovať tento príspevok.